ประกันสุขภาพเหมาจ่าย FOR DUMMIES

ประกันสุขภาพเหมาจ่าย for Dummies

ประกันสุขภาพเหมาจ่าย for Dummies

Blog Article

ประกันสุขภาพเหมาจ่าย คือ ประกันที่จะให้ความคุ้มครองในเรื่องของวงเงินค่ารักษาพยาบาลที่สูงกว่า และมีการรวมค่าใช้จ่ายในหมวดการรักษาต่างๆเช่น ค่ายา เวชภัณฑ์ ค่าตรวจทางห้องปฏิบัติการ ค่าตรวจวินิจฉัยทางรังสี ค่าผ่าตัด ต่างๆ มารวมไว้เป็นหมวดเดียวกัน ทำให้การเบิกจ่ายความคุ้มครองง่ายกว่าไม่ซับซ้อนและได้วงเงินที่สูงกว่าประกันแบบแยกค่าใช้จ่าย

สำหรับผู้ปกครองที่ต้องการทำประกันให้ลูก แนะนำให้เลือกประกันสุขภาพเหมาจ่ายที่สามารถต่ออายุได้เรื่อย ๆ โดยไม่มีข้อจำกัด

ผลิตภัณฑ์ชุมชน โครงการ "ไทยประกันชีวิต เสริมโอกาส สุขยั่งยืน"

– ข้อกำหนดและเงื่อนไขของความคุ้มครองจะระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัยที่ออกให้กับผู้ถือกรมธรรม์

ต้นไม้, อุปกรณ์ตกแต่งสวน, ตัดหญ้า, อุปกรณ์รดน้ำต้นไม้

เบี้ยประกันสุขภาพเหมาจ่ายมักจะมีค่าเบี้ยที่สูงตามความเสี่ยงและตามช่วงอายุของผู้สมัครประกัน ในกลุ่มผู้สูงอายุและผู้ที่มีโรคประจำตัวที่มักจะมีความเสี่ยงทางด้านสุขภาพมาก จึงมีค่าเบี้ยประกันที่สูงด้วยเช่นเดียวกัน ดังนั้นสำหรับผู้ที่ไม่ต้องการมีภาระค่าใช้จ่ายมากในยามเกษียณก็สามารถเลือกประกันสุขภาพเหมาจ่ายที่มีค่าเบี้ยประกันต่ำได้

อัตราค่าธรรมเนียมสินเชื่อส่วนบุคคล

ซื้อออนไลน์ คลิกที่นี่ แพ็คเกจเฮลท์ตี้ แมกซ์ ที่สร้างขึ้นมาเพื่อคุณ

เบี้ยเริ่มต้นไม่ถึงหมื่น สามารถเลือกความรับผิดส่วนแรกได้

โรคอะไรที่ประกันไม่คุ้มครอง ข้อยกเว้นที่ประกันสุขภาพไม่คุ้มครอง มีอะไรบ้าง โรคที่เป็นมาก่อนทำประกัน

เมนูหลัก ประเภทบทความ ประกันสุขภาพ

กรมธรรม์ที่การันตีการต่ออายุได้เรื่อย ๆ มีข้อดีตรงที่ ไม่ว่าในแต่ละปีจะมีการเคลมมากเท่าไรก็ตาม บริษัทก็จะไม่ยกเลิกสัญญา ประกันสุขภาพเหมาจ่าย จึงมีข้อดีสำหรับกลุ่มเด็กที่มักจะมีการเคลมเยอะในแต่ละปี

จ่ายเบี้ยไม่ถึงหมื่น รับความคุ้มครองเป็นล้าน 

อันดับยอดนิยมที่แนะนำสำหรับ ประกันสุขภาพเหมาจ่าย

Report this page